top of page
Új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum - Budapest, Városliget

Budapest Városliget – Liget projekt nemzetközi nyílt tervpályázat 2016.

Tervpályázat kiírója: Liget Budapest, Városliget Zrt.

Tervező: Emődi-Kiss Tamás

Látvány: Ölbey Zoltán

Készült: 2014.

Múzsák. A festészet és szobrászat számtalan alkotásán megörökített táncoló, verselő, zenélő múzsák. Szándékunk olyan önálló elemekből felépülő együttes létrehozása volt, melynek tagjai a liget fái között ilyen szabad, művészien játékos és örömteli kapcsolatban vannak egymással és a környezetükkel. Miközben a bennük lévő értékeikkel és tartalmukkal elbűvölnek minket, embereket. Karakteres alapformára épülő kompozíció, melynek alaprajzi és téri megjelenése közötti összefüggése jól olvasható, ahol ez, egyes belső terekben önálló formaként is megjelenik. A tervezett épület szándéka szerint a parkba formájával, és alaprajzi elrendezésével természetesen integrálódó tájképi elem.

 

Az intézményt a látogatói zóna és a park között intenzív és sokrétű kapcsolattal terveztük, a nagy teret, és zárt, védett kialakítást igénylő funkciók felszín alatti elhelyezésével lehetséges a parkfelület felszínének maximális megtartása.

 

A természet alkotásai nem frontális nézőpontúak, minden irányból relevánsak. A Ligetben lévő értékes építmények szintén ilyenek. Az új intézmény tömegalakításánál ezt szem előtt tartottuk: az együttes szoborszerű.

bottom of page